สุภาษิต - คำคม ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล12 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14

Scottish Wisdom
Money cannot buy happiness but somehow, it's more comfortable to cry in a Mercedes Benz than it is on a bicycle.
เงินมิอาจซื้อความสุขก็จริง แต่การร่ำไห้โศกาในรถเบนซ์ ก็ยังสบายกว่าหลั่งน้ำตาบนรถจักรยานเป็นไหน ๆ

Wayne Dyer
Loving people live a loving world. Hostile people live in a hostile world. Same world.
คนมีความรักอยู่ในโลกแห่งความรัก คนมุ่งร้ายอยู่ในโลกแห่งความมุ่งร้าย ทั้ง ๆ ที่มันก็อยู่ในโลกใบเดียวกัน

Vivianne Westwood
I’m not trying to do something different, I’m trying to do the same thing but in a different way.
ฉันมิได้พยายามทำสิ่งที่แตกต่าง แต่ฉันพยายามทำสิ่งเดียวกันด้วยวิถีทางที่ไม่เหมือนกัน

The Host-the Movie
Better have a meaningful death than living on an empty life.
ตายอย่างมีความหมาย ย่อมดีกว่าดำเนินขีวิตอยู่บนความว่างเปล่าไร้ความหมาย

Anonymous
You will never die because of no one loves you. But you will definitely die because you do not love yourself.
ไม่มีใครตายเพราะคนอื่นไม่รัก มีแต่ตายเพราะไม่รักตัวเอง

Johann Friedrich Von Schiller
The average estimate themselves by what they do, the above average by what they are.
คนโดยทั่วไปประมาณการแฉลี่ยจากสิ่งที่พวกเค้าทำ ขณะที่คนที่มาตรฐานสูงกว่าประมาณตนในตัวตนที่เค้าเป็น

Jim Rohn
It is the set of the sails, not the direction of the wind that determines which way we will go.
มันคือการจัดเตรียมใบเรือ ไม่ใช่ทิศทางลมที่จะเป็นตัวกำหนดเส้นทางที่เราจะแล่นเรือไป

Roald Dahl
Those who don't believe in magic will never find it.
คนที่ไม่เชื่อในสิ่งมหัศจรรย์พวกเค้าไม่มีทางที่จะได้พบมัน

Mary Kay Ash
A mediocre idea that generates enthusiasm will go further than a great idea that inspires no one.
ความคิดปานกลางแต่มีความกระตือรือร้นจะไปได้ไกลกว่าความคิดที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่มีแรงบันดาลใจ

Henry Ford
You can do anything if you have enthusiasm. Enthusiasm is the yeast that makes your hopes rise to the stars.
คุณสามารถทำอะไรได้ทุกสิ่งถ้าคุณมีความกระตือรือร้น ความกระตือรือร้นเป็นเสมือนยีสต์ที่ทำให้ความหวังของคุณไปสู่ดวงดาว

Tim Duncan
Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best.
ดี - ดีกว่า - ดีที่สุด อย่าปล่อยไว้แค่นั้น ทำจนกว่าจะดีกว่าเิดิม และดีขึ้นจนถึงดีที่สุด

Michael Phelps
You can't put a limit on anything. The more you dream, the farther you'll get.
คุณไม่สามารถวางขีดจำกัดในทุกสิ่ง ยิ่งคุณฝันมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งก้าวไปไกลได้มากเท่านั้น

 Mark Twain
Challenges make life interesting, however, overcoming them is what makes life meaningful.
ความท้าทายทำให้ชีวิตน่าสนใจ แต่การเอาชนะมันต่างหากที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย

Abraham Lincoln
I do the very best I know how - the very best I can; and I mean to keep on doing so until the end.
ฉันทำดีที่สุดฉันรู้ว่าควรทำอย่างไร - ฉันทำมันอย่างดีที่สุดและให้ความสำคัญกับมันจนกว่าจะสำเร็จเสร็จสิ้น

Bruce Barton
Nothing splendid has ever been achieved except by those who believed that something inside of them was superior to circumstance.
ความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมจะมีไม่ได้หากบุคคลผู้นั้นปราศจากความเชื่อว่ายางสิ่งภายในของพวกเขายอดเยี่ยมเหนือต่อสถานการณ์

Robert H. Schuller
Failure doesn't mean you are a failure...it just means you haven't succeeded yet.
ความล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนล้มเหลว ... มันแค่หมายถึงว่าคุณยังไม่ประสบความสำเร็จเท่านั้น

Bette Davis
This has always been a motto of mine: Attempt the impossible in order to improve your work.
นี่คือคติพจน์ประจำใจของฉัน.......พยายามในสิ่งที่ยังเป็นไปไม่ได้เพื่อการปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น

Jim Rohn
Don't borrow someone else's plan. Develop your own philosophy and it will lead you to unique places. 
อย่าหยิบยืมแผนการของใคร พัฒนาปรัชญาของคุณเอง และมันจะนำคุณไปสู่สถานที่อันพิเศษสุด


บทความที่เกี่ยวข้อง: