สุภาษิต - คำคม ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปล

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

Paramahansa Yogananda
There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness, thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you.
มีแม่เหล็กอยู่ในหัวใจของคุณที่สามารถดึงดูดมิตรแท้ แม่เหล็กชนิดนี้คือความไม่เห็นแก่ตัว และการคิดถึงคนอื่นก่อน เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อคนอื่น พวกเขาก็จะอยู่เพื่อคุณ

Theodore Roosevett
Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.
สายตาจับจ้องที่ดวงดาวและเท้ายังคงติดดิน

Dr. Robert D. Ballard
Remember to always dream. More importantly to make those dreams come true and never give up.
จงฝันอยู่เสมอ ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือ ทำความฝันนั้นให้เป็นความจริง และอย่ายอมแพ้

Helen Keller
The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Copy
สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ

Ephesians 4:26
Let not the sun go down upon your wrath.
อย่าให้พระอาทิตย์ตกลงไปพร้อมกับความโกรธของคุณ

ยาสีฟันสมุนไพรพฤกษาเฮิร์บ Ralph Waldo Emerson
We boil at different degrees.
คนเรามีจุดเดือด(ความอดทน)ไม่เท่ากัน

Louisa May Alcott
It takes two flints to make a fire.
ต้องใช้หิน2ก้อน จึงจะจุดไฟได้

James Whitcomb Riley
The ripest peach is highest on the tree.
ลูกพีชที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่สูงที่สุดบนต้น

Kenneth Kaunda
When you go in search of honey you must expect to be stung by bees.
เมื่อคุณต้องการน้ำผึ้ง พึงระวังที่จะถูกผึ้งต่อย

Bob Hope
You know you're old when the candles cost more than the cake.
คุณจะรู้ว่าคุณแก่ตอนที่เทียนที่ต้องจุดแพงกว่าเค้กในงานวันเกิด

Benjamin Franklin
Beware of small expenses; a small leak will sink a great ship.
จงใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะรอยรั่วเล็กๆอาจจะทำให้เรือใหญ่ล่มได้

Abraham Lincoln
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.
คุณหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา และหลอกบางคนได้ตลอดเวลา แต่คุณไม่สามารถหลอกทุกคนได้ตลอดเวลา

Voltaire
If we do not find anything very pleasant, at least we shall find something new.
ถึงแม้ว่าเราจะไม่พบสิ่งที่พอใจ อย่างน้อยเราก็จะได้เจอสิ่งใหม่ๆ

Robert F. Kennedy
Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly
คนที่กล้าจะจะพ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

From The Dead Poets Society
Seize the day. Make your lives extraordinary.
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วชีวิตคุณจะไม่ธรรมดา

Alfred A. Montepert
Move out man! Life is fleeting by. Do something worthwhile, before you die. Leave behind a work sublime, that will outlive you and time.
อันชีวิตคนเราช่างสั้นนัก ต้องรู้จักทำประโยชน์ก่อนจะสาย ทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์หลังความตาย มี ความหมายคงอยู่ตลอดไป

Henry Bergson
Heaven never helps the men who will not act.
สวรรค์ไม่มีทางช่วยคนที่เอาแต่รอ

Albert Einstein
Nature is as complex as it need to be.... and no more.
ธรรมชาติซับซ้อนเท่าที่มันจำเป็น...ไม่มากกว่านั้น

Plato
Thinking: The talking of the soul with itself.
การคิดคือการพูดของวิญญาณกับตัวมันเอง

Doug Floyd
You don’t get harmony when everybody sings the same note.
คุณไม่มีวันร้องประสานเสียงได้เมื่อทุกคนร้องเพลงด้วยโน้ตตัวเดียว กัน

A.Schopenhauer
Wealth is like sea water:The more you drink the more thirsty you get.
ความร่ำรวยเปรียบเหมือนน้ำทะเล ยิ่งดื่มมาเท่าไหร่ก็ยิ่งกระหาย มากขึ้นเท่านั้น

Thomas Fuller
He who knows little often repeats it.
ใครที่รู้อะไรเพียงนิดหน่อยก็มักจะคุยโวถึงมัน

Colton
Great minds must be ready not only to take opportunity, but to make them.
คนที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้แค่เตรียมพร้อมเพื่อรับโอกาส เขาสร้างมันขึ้นมาตะหาก

H.Hesse
Nobody has Wisdom if he does not know the Dark.
ไม่มีใครฉลาดโดยปราศจากการได้รู้จักความโง่เขลามาก่อน

บทความที่เกี่ยวข้อง: