คำคม วาทะคนดัง คำปราชญ์ (II)

    Imam Ali

หน้า 1 - 2

มีแสงส่วางเพียงพอเสมอสำหรับผู้ที่ต้องจะเห็น
ศาสดา มุฮัมมัด (ศ็อล ฯ)


ใจคนก็เหมือนนกกระจอกที่ชอบบินเปลี่ยนทิศทางไปเรื่อย วันละหลาย ๆ ครั้ง
ศาสดา มุฮัมมัด (ศ็อล ฯ)


ใจคนก็เปรียบเหมือนฝุ่นดินที่เบาบาง เมื่อสายลมแห่งความเปลี่ยนพัดมาเมื่อใดมันก็จะปลิวไปตามลม
ศาสดา มุฮัมมัด (ศ็อล ฯ)


ปิดตาได้แต่อย่าปิดหัวใจ
ศาสดา มุฮัมมัด


อย่าได้รื้อฟื้นความเจ็บปวดหรือความผิดพลาดในอดีตมาคิดเลย เพราะมันจะทำให้เราพลาดหวังกับชัยชนะในอนาคต
Imam Ali


จงเรียนรู้มารยาทจากคนไร้มารยาท
นักกวีชาวอิหร่าน


ใครที่หมั่นปลุกต้นไม้แห่งความดี จะได้ลิ้มรสผลไม้แห่งความดีอันหอมหวาน
Imam Ali


คำพูดคือเครื่องวัดสติปัญญา
Imam Ali


คนหลับอาจปลุกให้ตื่นได้ แต่คนแกล้งหลับไม่มีวันปลุกให้ตื่นได้
Ali Khamenei


คนใดรักท่าน คนนั้นจะห้ามปรามท่าน ส่วนคนใดเกลียดท่านคนนั้นจะยุยงส่งเสริมท่าน (ในเรื่องที่ไม่ดี)
Imam Husain


เมื่อท่านรักใครคนหนึ่งจงบอกเขาไปเถิด เพราะมันจะเป็นความทรงจำที่ดี ที่สุดสำหรับความรักของท่านทั้งสอง
Imam Sadik


เพื่อนที่แท้จริง คือคนที่มีวิญญาณเดียวกันที่อยู่ในเรือนร่างต่างกัน
Imam Ali


จงบากบั่นเพื่อตัวของท่านเองเพราะ ถ้าท่านไม่ทำเช่นนั้นอย่าได้หวังที่จะให้คนอื่นมาช่วยเหลือท่านได้
Imam Sadik


เป็นการทรยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคนที่พูดให้คนอื่นเชื่อว่าเป็นคนซื่อสัตย์แต่ในความเป็นจริงเป็นคนโกหก
ศาสดา มุฮัมมัด


คนฉลาดจะไม่ถูกงูกัดในรูเดียวกันถึงสองครั้ง
Imam Sadik


ผู้ที่จะได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จคือผู้ที่จัดระบบกับการทำงานของเขาในวันนี้และชดเชยความผิดพลาดการงานของเมื่อวันวาน
Imam Ali


จงอย่า้หวังสิ่งอยู่ในมือของผู้อื่น
ศาสดามุฮัมมัด


คนที่เอาชนะผู้อื่นด้วยความเลว เขาคือผู้แพ้
Imam Ali


คนที่กระหายในสองสิ่งต่อไปนี้จะไม่มีวันอิ่มกระหายความรู้และกระหายทรัพย์สิน
Imam Ali


คนที่นิ่งเงียบในสภาพที่สามารถจะพูดสิ่งที่มีประโยชน์ได้เลวยิ่งกว่าคนโง่ที่ชอบประกาศความโง่ของตัวเองเสียอีก
Imam Ali


ความทุกข์โศกคือ ครึ่งหนึ่งของความแก่ชรา
Imam Ali


ความหายนะจะประสบกับคนที่ำไม่รู้จักคุณค่าของตัวเอง
Imam Ali


ผู้เป็นปรปักษ์กับสัจธรรมจะพบกับความพินาศในที่สุด
Imam Ali


จิตใจของมนุษย์ก็เหมือนร่างกายของมนุษย์มีเหนื่อยล้าและเจ็บปวดบ้าง ดังนั้นจงแสวงหาความสดชื่นและความสวยงามให้จิตใจเถิด
Imam Ali


หากทรัพย์ที่สินสูญเสียไปกลายมาเป็นความรู้และประสบการณ์ให้แก่ท่าน เท่ากับท่านไม่ได้สูญเสียอะไรเลย
Imam Ali


การขึ้นสู่อำนาจเหมือนการขึ้นขี่บนหลังเสือ...
Imam Ali


บางครั้งคำพูดร้ายแรงยิ่งกว่าอาวุธ
Imam Ali