ว่า ด้วยสถิติ "เฟซบุ๊ก"สถิติจำนวนผู้ใช้เฟซบุ๊กในเมืองไทย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปีนี้ โดยข้อมูลล่าสุดจาก www.facebakers.com เมื่อ 1 พ.ค. 2553 ระบุว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้เฟซบุ๊กอยู่ที่ 3.21 ล้านคน ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 23 ของโลก เมื่อเทียบจากจำนวนผู้ใช้เฟซบุ๊ก ซึ่งมากกว่าญี่ปุ่น ออสเตรเลียด้วย เป็นการเติบโตแบบต่อเนื่องและแบบ ก้าวกระโดด จากต้นปีใกล้ ๆ 2 ล้านคน

แต่เพียง 4 เดือนของปีนี้ มีผู้สมัครใช้เฟซบุ๊กถึง 1.2-1.3 ล้านคน

ต้องยอมรับว่า ในช่วงที่การเมืองร้อนแรง โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง "เฟซบุ๊ก" ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก คนเมืองหลวงมีการใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการแสดงพลัง เพื่อต่อต้านการชุมนุมของคนเสื้อแดง ซึ่งสะท้อนให้เห็นพลังของโซเซียลเน็ตเวิร์กมากขึ้น การก่อตัวของกลุ่มพลังต่าง ๆ ที่ใช้เฟซบุ๊กระดมพลออกมาแสดงพลัง ในโลกออนไลน์ได้อย่างมหาศาล

จน ทำให้วันนี้ไม่ใช่มีแค่เด็ก ๆ หรือวัยรุ่นที่ใช้เป็นช่องในการสื่อสารกับเพื่อนบนโลกออนไลน์ หรือเล่นเกมฟาร์มวิว หรือคาเฟ่เวิลด์ เพราะวันนี้มีลุง ป้า น้า อาอีกหลายคนที่เข้ามาทำความรู้จักกับเฟซบุ๊กเพราะวิกฤตการเมือง

จาก จำนวนผู้เล่นเฟซบุ๊กในเมืองไทย 3.21 ล้านคน เมื่อแบ่งตามช่วงอายุ พบว่าช่วงอายุ 13-15 ปี จะมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 7%, 16-17 ปี มีสัดส่วน 6%, 18-24 ปี เป็นช่วงอายุที่มีสัดส่วนมากที่สุด 36%, อายุ 25-34 ปี มีสัดส่วนตามมาติด ๆ 35%, 35-44 ปี มีสัดส่วน 11%, 45-54 ปี มีสัดส่วนอยู่ที่ 3%, 55-64 ปี มีสัดส่วนอยู่ 1% และอายุ 66 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนอยู่ 1%

ทั้งนี้ หากดูสถิติย้อนหลังช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จะเห็นว่าสัดส่วนของผู้ใช้เฟซบุ๊ก ช่วงอายุ 35-44 ปี มีการขยับเพิ่มจาก 10% เป็น 11% ขณะที่กลุ่มช่วงอายุ 18-24 ปี เดิมมีสัดส่วนอยู่ที่ 37% ก็ลดลงมาอยู่ที่ 36%

และจากข้อมูลจะพบว่าในกลุ่มอายุ 35-44 ปี และ 45-54 ปี มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ซึ่งเชื่อว่าเป็นผลจากการที่เฟซบุ๊กได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในวิกฤตการเมือง ไทยในครั้งนี้ ทำให้อายุเฉลี่ยของผู้ใช้เฟซบุ๊กในปัจจุบันเพิ่มขึ้น

ขณะ ที่ถ้าดูตามเพศแล้ว ก็จะพบว่าสัดส่วนของผู้ชาย 44% และผู้หญิง 56%

อย่าง ไรก็ตาม ด้วยพลังของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ผู้ใช้เป็นผู้สร้างเนื้อหาเอง ทำให้วันนี้ก็มีอีกหลายคนใช้เป็นช่องทางในการปล่อยข่าวทั้งที่เป็นความจริง และความเท็จ หรือโจมตีฝ่ายตรงข้าม เพราะเป็นพื้นที่อิสระของแต่ละคน ไม่มีเว็บมาสเตอร์ดูแล หรือคัดกรอง แต่ก็ไม่สามารถหนีเงื้อมมือของกฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐได้เช่นกัน เช่นกรณีล่าสุด ทาง "ดีเอสไอ" ได้จับกลุ่มตัวนายวิภาส รักษ์สกุลไทย ในข้อหาโพสต์ข้อความหมิ่นเบื้องสูงในเฟซบุ๊ก หลังจากตรวจเช็ก IP พบว่าข้อความถูกโพสต์มาจากระยอง และนำมาสู่การจับกุม

ประชาชาติธุรกิจ