ท็อป 5 อาชีพสุดเครียดแห่งปี 2553

เว็บไซต์ CareerCast.com ได้จัดอันดับอาชีพที่มีความเครียดมากที่สุดในสหรัฐ โดยได้พิจารณาจาก 21 ปัจจัย ที่ก่อให้เกิดความเครียดในงาน ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน การแข่งขัน โอกาสที่จะก้าวหน้า และความเสี่ยงที่จะตกงาน

และนี่คือ ท็อป 5 อาชีพสุดเครียดแห่งปี 2553 ในอเมริกา


1.พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิงมักทำงานในช่วงเวลาที่ไม่ปกติ หรือถูกเรียกให้ทำงานในตอนกลางคืน พวกเขามีความเสี่ยงที่จะเหนื่อยล้าจากความร้อน การสูดดมควันไฟ การได้รับอุบัติเหตุสาหัสระหว่างการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ พนักงานผจญเพลิงเหล่านี้ยังอาจต้องใช้เวลาทำงานยาวนานอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศ ที่เลวร้าย


อาชีพพนักงานดับเพลิงมีคะแนนความ เครียดอยู่ที่ 110.936 มีความเสี่ยงที่จะตกงาน 0-4% เวลาเฉลี่ยในการทำงานอยู่ที่ 11 ชั่วโมงต่อวัน มีแรงกดดันเรื่องเวลาสูงมาก แต่มีการแข่งขันในอาชีพที่ค่อนข้างต่ำ


2.ผู้บริหารบริษัท
อาชีพนี้มีการแข่งขันสูงนี้ต้องการผู้ที่ มีความรู้ทั้งในเรื่องการเงิน แนวโน้มเศรษฐกิจ การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผู้บริหารอาวุโสจะถูกคาดหวังให้เก่งไปหมดทุกเรื่อง และต้องเผชิญกับแรงกดดันรายวัน ทั้งการตัดสินใจที่มีผลกระทบมากๆ ต่อพนักงาน และส่วนอื่นๆ ที่สำคัญต่อบริษัท


คะแนนความเครียดของอาชีพนี้อยู่ที่ 108.625 อัตราเสี่ยงว่างงานอยู่ที่ 0-4% เวลาการทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 11 ชั่วโมงต่อวัน มีแรงกดดันเรื่องเวลาสูง และมีการแข่งขันในอาชีพนี้สูง


3.คนขับแท็กซี่
คนขับแท็กซี่มีเวลาทำงานที่เอาแน่เอานอนไม่ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืน หรือวันหยุดสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ การขับรถด้วยความเร็ว โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ ก็อันตราย และพวกเขายังต้องขับรถท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายอยู่เป็นประจำ คนขับแท็กซี่ยังต้องนั่งขับรถทั้งวันเพื่อหาเงิน ทำให้เสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรรม


คะแนนความเครียดของอาชีพนี้อยู่ที่ 100.491 อัตราการว่างงานอยู่ที่ 14%+ เวลาทำงานแต่ละวันอยู่ที่ 9.5 ชั่วโมง มีแรงกดดันเรื่องเวลาปานกลาง และมีการแข่งขันในอาชีพปานกลาง


4.ศัลยแพทย์
ศัลยแพทย์ สามารถถูกเรียกตัวให้ทำงานในเวลาแปลกๆ ได้ และหลายครั้งการผ่าตัดก็กินเวลายาวนาน โดยการผ่าตัดต้องอาศัยความแน่นอนและการเอาใจใส่ในรายละเอียดมาก และต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นความตายของคนไข้ ขณะที่ต้นทุนจากการทำหน้าที่บกพร่องที่สูงขึ้นก็ทำให้เกิดความเครียดมาก


ทั้งนี้คะแนนความเครียดของอาชีพนี้อยู่ที่ 99.463 อัตราการว่างงานอยู่ที่ 0-4% เวลาทำงานเฉลี่ย 11 ชั่วโมงต่อวัน แรงกดดันเรื่องเวลาอยู่ระดับปานกลาง และการแข่งขันในอาชีพสูง


5.ตำรวจ
ใน แต่ละวันเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อชีวิต การทำงานแต่ละกะอาจจะยาวนานและเหนื่อยหนัก โดยเฉพาะในเวลาฉุกเฉิน และอาชีพนี้ต้องใช้ความแข็งแกร่งทั้งทางร่างกายและจิตใจ ขณะที่ความเครียดอื่นๆ รวมถึงการจัดการกับสาธารณชน และการจัดยาให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

คะแนนความเครียดของตำรวจอยู่ที่ 93.893 อัตราการว่างงานอยู่ที่ 0-4% เวลาการทำงานแต่ละวันอยู่ที่ 9.5 ชั่วโมง ต้องทำงานแข่งกับเวลาในระดับปานกลาง และมีการแข่งขันในอาชีพต่ำ

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์