ไทรอัมพ์" อวดโฉมบรารุ่นใหม่ คอลเลคชั่นพิเศษที่เน้นให้คุณผู้หญิงรู้สึกใกล้ชิดกับเกษตรกรรมมาก


บราปลูกข้าว -"ไทร อัมพ์" อวดคอลเลคชั่นใหม่เน้นให้ผู้หญิงได้ใกล้ชิดกับเกษตรกรรม


บราปลูกข้าว -
แบรนด์ชุดชั้นใน "ไทรอัมพ์" อวดโฉมบรารุ่นใหม่ "Grow-Your-Own Rice Bra" ซึ่งเป็นคอลเลคชั่นพิเศษที่เน้นให้คุณผู้หญิงรู้สึกใกล้ชิดกับเกษตรกรรมมาก ขึ้นผ่านการสวมบรารุ่นพิเศษนี้

prachachat.net