สุภาษิตสอนหญิง


คติเตือนใจหญิง

* น้ำตาของหญิงสาว งดงามกว่ารอยยิ้มของเธอ

* ผู้หญิงโดยมากก่อเรื่องยุ่งๆ โดยไม่มีเหตุผล
ผู้หญิงร้องไห้เมื่อไร เมื่อนั้นก็เป็นเหตุผลของเธอ

* มารยาทของคนโดยเฉพาะ ผู้หญิง สร้างวาสนาของตนได้เป็นอย่างดี

* อย่าสอนลูกหลานให้เป็นผู้ดีเย่อหยิ่ง หรือถือตัว จงสอนให้ลูกหลานเป็นลูกชายแท้ เป็นหญิงแท้

* ภรรยางามทำให้สามีมีความสุขครึ่งๆกลาง ภรรยาดีทำให้สามีสุขกายสุขใจตลอดชีวิต

* ก่อนแต่งงานจงจู้จี้เลือกสามี หลังแต่งงานจงอยู่ในโอวาทของสามี

* ผู้ที่หยิ่งผยองโดยเฉพาะผู้หญิง เท่ากับเปิดทางให้กับความชั่วร้ายเข้านอกออกในได้โดยง่าย

* แม่ที่ดีต้องไม่ตามใจลูก ไม่ว่าผิดหรือถูก แม่ที่ดีต้องสอนลูกให้อยู่ในสังคมได้อย่างสวัสดิภาพ

* ลูกๆจะเป็นอย่างไรในภายหน้า ขึ้นอยู่กับแม่ว่าจะอบรมอย่างไร ชีวิตลูกๆจะยุ่งยากถ้าแม่ตามใจลูกจนเกินเลย

* น้ำตาของแม่คือความรัก รวมกับความหว่งใยที่มีต่อลูกตลอดกาลนาน

* สามีหูหนวก ภรรยาเป็นใบ้ชีวิตแต่งงานของคู่นี้จะยั่งยืนตลอดกาล

* สามีดี ภรรยาดี ต่างต้องไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องส่วนตัวของกันและกัน

* หน้าที่แท้จริงของภรรยา คือทำอาหารให้อร่อย ถูกปากสามีและภรรยาที่ดีต้องร่วมทุกข์กับสามีอย่างเต็มใจ

* ภรรยาดีต้องฉลาดเข้าใจรู้ใจสามี มีหน้าที่ปฎิบัติสามีให้เป็นสุขปลอบโยนให้หายทุกข์

* หญิงดีเมื่อรักชายใดแล้ว ก็เมตตาเขาผู้นั้นเพียงชายเดียวในชีวิต

* ผู้หญิงโดยมากฉลาดแหลมคมนัก แต่หญิงที่ฉลาดจริงเป็นหญิงที่ซ่อนคม

* ผู้หญิงน่ารักเหมือนตุ๊กตาในยามดีและดุร้ายเหมือนเสือแม่ลูกอ่อนในยามร้าย

* หญิงวาสนาดีเทียมคุณหญิงคุณนาย คือหญิงที่สงบเงียบทั้งกาย วาจาและมีความรู้ความสามารถพอประมาณ

* หญิงวาสนาเทียมเศรษฐี เป็นหญิงที่แต่งตัวพองาม กินพออิ่ม พูดน้อย ขยันมาก

* หญิงที่ปากร้าย ไม่ยอมแพ้ใคร ก็มีหวังเจ็บตัว หรือเสียโฉม และเมื่อมีลูก เธอก็จะกลายเป็นหญิงขี้โรค

* ผู้หญิงขี้หึงหรือใจร้าย จะไร้ที่พึ่งทางกายและใจ ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า

* หญิงดีมีบุญบารมี เป็นผู้หญิงที่รู้จักประหยัด และใจดีมีเมตตา

* หญิงที่มีจิตใจและ กิริยาเป็นชายจะอายุยืน แต่ชีวิตครอบครัวอับเฉาและอับจน