ปรัชญาแห่งความสำเร็จ
r_icon.jpg (718 bytes) ในที่สุดแล้วจะไม่มีอะไรที่สำคัญมากมายแต่อย่างใดเลย ความพ่ายแพ้
ซึ่งดูเหมือนว่าจะทำให้ท่านหัวใจแตกสลาย ในวันนี้จะเป็นได้ก็แต่เพียง
คลื่นลูกหนึ่งในมหาสมุทธแห่งประสบการณ์ภายภาคหน้าของท่านเท่านั้นเอง.

r_icon.jpg (718 bytes) จงชอบการยกย่องสรรเสริญแต่อย่าได้นับถือบูชามัน จงกลัวการตำหนิติเตียน
แต่อย่าได้ยอมเป็นทาสของมัน นี่คือภาพพจน์ของบุคลิกลักษณะอันมั่นคง.

r_icon.jpg (718 bytes) คนที่เพาะความคิดอันดีงามลงในจิตใจของคนอื่น ย่อมมีประโยชน์
แก่มนุษยชาติมากกว่าคนที่คอยจับผิดคนอื่นทั้งหมดรวมเข้าด้วยกัน.

r_icon.jpg (718 bytes) คนขี้เกียจจริง ๆ นั้นไม่มีหรอก มันเป็นเพียงแค่ว่าคนผู้นั้น
โชคไม่ดีที่ยังไม่ได้พบกับงานซึ่งเหมาะกับเขาอย่าง ที่สุดเท่านั้นเอง.

r_icon.jpg (718 bytes) เพื่อที่จะคิดได้อย่างจะแจ้ง คนเราจะต้องจัดเวลาสักช่วงหนึ่งเพื่ออยู่
อย่างโดดเดี่ยวสำหรับครุ่นคิดและสร้างจินตนาการโดยไม่มีสิ่งรบกวน.

r_icon.jpg (718 bytes) ความทะเยอทะยานยิ่งใหญ่กว่าความสำเร็จผล เนื่องจากมัน
ทำให้เราปีนป่ายขึ้นไปสู่เป้าหมายที่ยังไปไม่ถึงอยู่ตลอดเวลา.

r_icon.jpg (718 bytes) จงแสดงความยินดีต่อตัวท่านเอง หากท่านบรรลุถึงความเฉลียวฉลาดในขั้นที่
ท่านจะมองข้อบกพร่องของคนอื่น ๆ น้อยลง ในขณะที่มองข้อบกพร่องของ ท่านเอง
มากขึ้น เพราะนับแต่ขณะนั้นท่าน กำลังก้าวไปสู่วิถีแห่งความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง.

r_icon.jpg (718 bytes) ความกระตือรือร้นคือลมหายใจของดวงวิญญาณ จงรักษาความกระตือรือร้น
เอาไว้ให้ได้เสมอไป แล้วท่านจะไม่มี วันสูญเสียอำนาจที่จะได้รับในสิ่งที่ท่าน
ปรารถนาอย่างแท้จริง.

r_icon.jpg (718 bytes) ศิลปะการเดินตลาดส่วนใหญ่แล้วประกอบขึ้นด้วยการ"รู้" และการ "แสดง"
คุณค่าที่แท้จริงของสินค้าหรือบริการที่ท่านกำลังพยายามที่จะขาย.

r_icon.jpg (718 bytes) จงจำเอาไว้ ความร่ำรวยที่แท้จริงของท่านสามารถวัดได้
มิได้จากสิ่งที่ท่านมีอยู่ หากแต่ " จากสิ่งที่ท่านเป็น " นั่นต่างหาก.

r_icon.jpg (718 bytes) เมื่อคนผู้หนึ่งขึ้นไปถึงยอดสุดของความสำเร็จอย่างแท้จริง เขาจะมิได้พบว่า
ตนเองโดดเดี่ยว เพราะว่าไม่มีใคร สามารถที่จะปีนป่ายสู่ความสำเร็จที่แท้จริง
ได้โดยปราศจากการนำคนอื่น ๆ ติดตามไปด้วย.

r_icon.jpg (718 bytes) บางคนอายุสั้นจากการกินมากเกินไป คนอื่น ๆจากดื่มจัด ขณะที่คนอื่นๆบางคน
เพียงแต่ร่วงโรยและตายไปเนื่องจากพวกเขาไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะต้องกระทำ.

r_icon.jpg (718 bytes) ท่านได้เปรียบมหาศาลต่อคนที่กล่าวร้ายต่อท่าน หรือกระทำต่อท่าน
ด้วยความไม่เป็นธรรม ท่านได้เปรียบ ประการนี้ภายในอำนาจของท่าน
ในการที่จะ " ให้อภัย " แก่คนผู้นั้น.

r_icon.jpg (718 bytes) บางคนจะประสบคาวมสำเร็จก็ต่อเมื่อมีคนบางคนหนุนหลังและคอยให้
กำลังใจอยู่เสมอแต่คนบางคนประสบความสำเร็จแม้จะหมดอาลัยตายอยาก.

r_icon.jpg (718 bytes) ท่านไม่ต้องกลัวว่าจะต้องแข่งขันกับคนที่พูดว่า " ฉันไม่ได้ถูกจ้างมาเพื่อทำสิ่งนี้
และฉันจะไม่ทำมัน "เขาจะไม่มีวันเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในงานของท่าน แต่จงระวัง
ให้ดีกับคนที่ยังอยู่ในที่ทำงานหลังเลิกงาน และยังคงทำงานต่ออีกหน่อยเกินหน้าที่
ที่เขาจะต้องทำ เพราะเขาอาจจะ ท้าทายที่จะเดิมพันเอาตำแหน่งกับท่าน แล้วผ่าน
ท่านไปสู่ฐานะที่สูงส่ง.

r_icon.jpg (718 bytes) จนกว่าท่านจะได้มีความใจกว้างต่อคนที่มักจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกับท่าน
จนกว่าท่านจะได้มีนิสัยพูดด้วยความกรุณาต่อคนที่ท่านไม่ชื่นชอบจนกว่าท่าน
จะได้สร้างนิสัยที่จะมองหาความดีแทนที่จะเป็นความชั่วในคนอื่น ๆท่านจะยัง
ไม่อาจได้รับความสำเร็จหรือแม้แต่ความสุข.

r_icon.jpg (718 bytes) ตำแหน่งของท่านมิได้เป็นสิ่งใด นอกเหนือนจากโอกาสที่ท่านจะได้แสดง
ชนิดของความสามารถที่ท่านมีอยู่ ท่านจะได้จากมันเท่าที่ท่านได้ให้ไปเท่านั้น
ซึ่งไม่มากหรือน้อยกว่าแต่อย่างใด ตำแหน่งใหญ่โตจะเป็นก็แต่ผลรวมของ
ตำแหน่งเล็ก ๆ ที่ทำได้ดีนั่นเอง.

r_icon.jpg (718 bytes) เมื่อวานเป็นเพียงแต่ความฝัน ส่วนพรุ่งนี้ก็เป็นเพียงมโนภาพ แต่ชีวิตที่ดี
ของวันนี้จะทำให้ทุก ๆ วานนี้เป็นความฝันอันแสนสุขและทุก ๆ พรุ่งนี้เป็น
มโนภาพแห่งความฝัน ด้วยเหตุนี้เองจงดูแลวันนี้ให้ดีไว้.

r_icon.jpg (718 bytes) มันเป็นการดีกว่า ที่จะอยู่ฝ่ายคนส่วนน้อยที่ทำถูกในเมื่อคนส่วนใหญ่ทำผิด
เนื่องจากว่าฝ่ายถูกมักจะชนะเสมอในตอนจบ.

r_icon.jpg (718 bytes) อย่าได้ต่อสู้เพื่อขจัดความเจ็บปวดและความสงสัยในเสียงแว่วของความสุข
เพราะสันติสุขที่ท่านค้นหาอย่างสุดฤทธิ์จากภายนอกนั้น จะหาพบก็แต่ภายใน
เท่านั้นเอง.

r_icon.jpg (718 bytes) ความกรุณาเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่นั้นบ้างที่นี้บ้างเป็นแค่เพียงงานอดิเรกง่าย ๆ
แต่ถ้าชีวิตของท่านได้หว่านมันลงไปอย่างไม่ต้องการ สิ่งตอบแทน
พืชผลแห่งความสุขอันดกดื่นของท่านจะเป็นอะไรไปได้เล่า?.