สาวๆ ฤกษ์ดี 10 เดือน 10 ปี 2010 เหมาะแต่งงานจ้า!


ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน อ้างรายงาน Platinum Yearbook 2010 ซึ่งตีพิมพ์โดยกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ Johnson Matthey ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแพลตินั่มรายใหญ่ของโลกจากประเทศสหราชอาณาจักร ระบุว่า ในปี 2552 ความต้องการแพลตินัม (Platinum) ในอุตสาหกรรมอัญมณีของจีนเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จากเศรษฐกิจจีนที่ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มขึ้นเป็น 54.5 ตัน และยังคงเป็นประเทศผู้บริโภคแพลตินั่มสูงที่สุดในโลก ทั้งนี้ คาดกันว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับทั่วโลกจะมีความต้องการแพลตินั่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 หรือ 76.2 ตัน ในปี 2553 โดยมีจีนเป็นตลาดบริโภคใหญ่ที่สุดปัจจัยกระตุ้นความต้องการแพลตินั่มในจีนมาจากเศรษฐกิจที่ขยาย ตัวอย่างรวดเร็ว และมาตรการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศในเมืองใหญ่และเมืองชั้นรอง อีกทั้งราคาแพลตินัมเมื่อเทียบกับโลหะประเภทอื่นๆ แล้ว เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จึงมีส่วนกระตุ้นความต้องการแพลตินัมให้เพิ่มสูงขื้นขณะเดียวกันธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับในจีนยังทำการตลาด กระตุ้นความนิยมแพลตินั่มในหมู่ผู้บริโภคจีน โดยการสร้างคุณค่าในหมู่ผู้บริโภคเกี่ยวกับความหมายของแพลตินัมว่า “เป็นตัวแทนของคำมั่นสัญญาแห่งความรักที่ไม่มีวันจืดจาง” นอกจากนี้ ยังเน้นกลุ่มคู่สมรสรุ่นใหม่ โดยในปี 2553 คาดว่าจะมีชาวจีนแต่งงานกัน 14.50 ล้านคู่ และเลือกช่วงการโฆษณษที่เหมาะสม โดยเฉพาะช่วงเดือนต.ค. ปีนี้ที่กลุ่มผู้บริโภควัยหนุ่มสาวชาวจีนมีความเชื่อว่าวันที่ 10 เดือน 10 ปีค.ศ. 2010 ( 10 ตุลาคม 2010) เป็นสัญลักษณ์ของความหมายในภาษาจีนว่า “ดีงามสมบูรณ์ แบบหมดจด” ซึ่งถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเข้าพิธีสมรสทั้งนี้ ผลการสำรวจของสมาคมแพลตินั่มจีนพบว่า แพลตินัมยังคงเป็นเครื่องประดับยอดนิยมอันดับที่ 1 ของหนุ่มสาวจีน ซึ่งร้อยละ 75 และ ร้อยละ 68 ของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวกล่าวว่าจะใช้แหวนแพลตินัมในวันแต่งงาน และจากผลการสำรวจโดยบริษัท TNS Research International ที่ได้สำรวจผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 18–54 ปี ในเมืองสำคัญ 7 เมือง (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว เฉิงตู เซินหยาง ชิงเต๋า ฉางซา) รวม 10,377 คน พบว่าเครื่องประดับแพลตินั่มยังเป็นที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุ อย่างไรก็ดี กลุ่มผู้บริโภคในช่วงอายุ 18-34 ปี เป็นกลุ่มที่ซื้อเครื่องประดับแพลตินั่มเป็นจำนวน 2 ใน 3 ของยอดจำหน่ายทั้งหมด

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์