"หญิงไทยยุคนี้ เดทกับผู้ชายกี่คน จึงพบรักแท้"NadDate" ผู้ให้บริการในธุรกิจความรักครบวงจร ทั้งบริษัทจัดหาคู่ NadDate Exclusive และเว็บไซต์หาคู่ NadDate Online ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้หญิงไทยวัยทำงานที่กำลังอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ ที่มีอายุตั้งแต่ 26-35 ปี รายได้ 10,000-50,000 บาทต่อเดือน จำนวนทั้งสิ้น 500 คน ในหัวข้อ "หญิงไทยยุคนี้ เดทกับผู้ชายกี่คน จึงได้พบรักแท้" ภายใต้นิยามการออกเดท หมายถึง การที่ผู้หญิงตอบตกลงใจในการนัดเดทกับฝ่ายชาย เพื่อรับประทานอาหาร หรือทำกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกัน เช่น ดูหนัง เล่นกีฬา และอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจสานสัมพันธ์กันต่อไป


แบบสอบถาม ชุดนี้ ได้สอบถามถึงเรื่องราวความรักของหญิงสาว ตั้งแต่เริ่มมีความรักครั้งแรกจวบจนกระทั่งปัจจุบันว่าหญิงไทยกลุ่มเป้าหมาย ได้พบกับรักแท้แล้วหรือยัง ผลสำรวจที่ได้พบว่าหญิงไทยวัยทำงานเกือบร้อยละ 50 ยอมรับว่าแม้จะออกเดทกับชายหนุ่มมาแล้วมากมายแต่ก็ยังไม่พบรักแท้ที่ตนตามหา ส่วนหญิงสาวที่ได้พบกับรักแท้ที่ตนตามหาแล้วนั้น เฉลี่ยแล้วต้องผ่านการออกเดทกับผู้ชายจำนวน 5 คน ถึงได้พบกับคนที่ใช่ในที่สุด และก่อนที่จะตกลงปลงใจรับรักจากหนุ่มผู้โชคดี จะต้องชนะใจจากการออกเดทด้วยกัน เฉลี่ยแล้วเป็นจำนวน 5 ครั้งกับหนุ่มคนเดิม หญิงสาวถึงยอมคบหาดูใจและสานสัมพันธ์ต่อไป

เมื่อสอบถามไป ยังหญิงสาวกลุ่มนี้เกี่ยวกับการออกเดทครั้งแรก พบว่า หญิงสาวที่กำลังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์นั้นมีช่วงเวลาของการออกเดทครั้งแรก ขณะมีอายุได้ 15-20 ปี และ 21-25 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 47 และ 42 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับระดับการศึกษานั้น พบว่าหญิงสาวออกเดทครั้งแรกขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือออกเดทครั้งแรกในช่วงที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 35 ที่เหลือเพียงร้อยละ 13 ออกเดทครั้งแรกหลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัย และร้อยละ 10 ออกเดทครั้งแรกในขณะที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

และเมื่อสอบถาม ถึงขั้นตอนการทำความรู้จักกับคู่เดท หญิงสาวกลุ่มนี้บอกว่า รู้จักกับคู่เดทด้วยตนเอง ไม่มีสื่อกลางแต่อย่างใด คิดเป็น 73 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยแบ่งตามสถานที่พบกับคู่เดท ร้อยละ 29 ตอบว่าพบคู่เดทจากสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียน และมหาวิทยาลัยมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 17 พบคู่เดทจากสถานที่ทำงาน ทั้งจากภายในสำนักงานเดียวกันและตึกที่ทำงานเดียวกัน ที่เหลือพบคู่เดทจากเว็บไซต์หาคู่ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ผับ บาร์ บ้านใกล้เรือนเคียง หรือแม้แต่สถานที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ฟิตเนส และคอร์สอบรมต่าง ๆ และผู้หญิงที่บอกว่ารู้จักคู่เดทผ่านการแนะนำจากบุคคลอื่น หรือ 27 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือนั้น รู้จักคู่เดทจากการแนะนำของเพื่อนโดยตรง มีมากถึงร้อยละ 53 รองลงมา รู้จักผ่านเพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 18 นอกเหนือจากนั้นรู้จักคู่เดทผ่านบริษัทจัดหาคู่ พ่อแม่ ญาติ พี่น้อง และอื่น ๆ ซึ่งจากแหล่ง อ้างอิงที่ได้สอดคล้องกับคำแนะนำของ นางนทีทอง ทองไทย ผู้ก่อตั้งบริษัทจัดหาคู่ NadDate Exclusive และเว็บไซต์หาคู่ NadDate Online ที่กล่าวว่า หากต้องการพบคู่เดทก็ควรที่จะต้องเปิดตัวเอง โดยการสร้างสังคมใหม่ ๆ สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ หรือช่องทางใหม่ ๆในการพบเพื่อนที่แตกต่างไปจากเดิม ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อันพาไปพบกับผู้คนใหม่ ๆ หรือเพื่อนใหม่ ๆ มากขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นเนื้อคู่ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางภาวะสังคมปัจจุบันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ส่งผลให้หญิงไทยมีแนวคิดเปลี่ยนไปและโน้มเอียงเป็นแบบตะวันตกมากยิ่งขึ้น นั่นคือ ผู้หญิงส่วนใหญ่มีทัศนคติว่าหญิงไทยยุคใหม่ "เลือกได้" ออกเดทกับชายหนุ่มกี่คนก้ได้ เพื่อค้นหาคนที่เหมาะสมกับตนมากที่สุด แต่จากผลสำรวจดังกล่าวนี้ได้พบกับคำตอบที่ขัดแย้งในเชิงปฏิบัติที่ว่า หญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ถึงร้อยละ 82 ตอบว่า ตนออกเดทกับคู่เดทเพียงครั้งละ 1 คนเท่านั้น เพื่อตัดสินใจว่าคือคนที่ใช่หรือไม่ หากยังไม่ใช่ก็จบความสัมพันธ์ และค้นหาเดทใหม่ต่อไป มีเพียงร้อยละ 18 เท่านั้น ที่ยอมรับว่าคนกับคู่เดทหลายคนในเวลาที่ใกล้เคียงกัน เพื่อทำการตัดสินใจเลือกคนที่ดีที่สุด ก่อนที่จะคบหาเป็นแฟนกัน

นอกจากนั้น แล้ว ผลสำรวจยังพบอีกด้วยว่า ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียไปในการออกเดทแต่ละครั้ง ผู้หญิงส่วนใหญ่จะหมดค่าใช้จ่ายไปกับเครื่องแต่งกายมากที่สุด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด นาฬิกา และอื่น ๆ รองลงมาคือ ค่าเดินทาง และค่าอาหาร เครื่องดื่ม ตามลำดับ และค่าใช้จ่ายที่ผู้หญิงจะยอมจ่ายในการออกเดทน้อยที่สุดคือ ค่าใช้จ่ายในการแต่งหน้า ทำผม ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงจะเสียค่าใช้จ่ายจากการออกเดทในแต่ละครั้งอยู่ที่ 500-1,000 บาทโดยประมาณ

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์