"เจ๋ง" และ "เท่" ในแบบผู้บริโภครุ่นใหม่

"มายด์แชร์" มีเดียเอเยนซี่ผู้นำด้านการตลาดและเครือข่ายสื่อ ได้ศึกษาวิจัยข้อมูลกลุ่มวัยรุ่น วัยระหว่าง 18-24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ชี้นำเทรนด์ใหม่ ๆ เพื่อดูว่าคนกลุ่มนี้คิดว่าอะไรคือสิ่งที่ "เจ๋ง" หรือ "เท่" สำหรับพวกเขาบ้าง ภายใต้หัวข้อ "What"s Cool"

"ปัทมาวรรณ สถาพร" Head of Business Planning ค่ายมายด์แชร์บอกว่า จากการทำวิจัยพบว่า คือสิ่งที่ "เจ๋ง" หรือ "เท่" สำหรับพวกเขา คือคนที่มีบุคลิกสดใส มีชีวิตชีวา ดูดี มีสไตล์ มีความเป็นตัวของตัวเอง (individuality) ไม่เหมือนใคร สามารถทำอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองมีความสุข สนุกสนาน อยากเข้าหา

ขณะเดียวกัน ยังต้องมีความสามารถและประสบความสำเร็จ มีมุมมองที่แตกต่างจากคนทั่วไป มีความคิดใหม่ ๆ และสร้างสรรค์ เป็นคนดี ใส่ใจและแคร์คนอื่น

ทั้งนี้เพื่อมีชีวิตที่เป็นของตัวเอง มีอิสระ และทำให้คนหันมาสนใจ รวมทั้งยังต้องการเป็น somebody ที่คนอื่นก็อยากเป็น

โดย พฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มนี้จำแนกออกได้เป็น 5 อย่างคือ 1.The only one คือเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นและใครก็ไม่สามารถ เลียนแบบได้ง่าย ๆ 2.To the extreme คือทำอะไรที่สุด ๆ และประสบความสำเร็จด้วย 3.Taste in trend คือเป็นผู้นำเทรนด์ แต่นำแบบมีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ใช่เลียนแบบคนอื่น 4.Forward thinking คือมองโลกในมุมที่ต่างไป มองไปข้างหน้าและก็เป็นคนแรกที่เริ่มทำ

และ 5.Fame, power & money คือมองว่าคนที่ประสบความสำเร็จ แปลว่าต้องมีความมั่นคงทางด้านการเงิน เพราะเงินคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้พวกเขา "เจ๋ง" และ "เท่" ได้

ส่วนแบรนด์ที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมอง "เจ๋ง" คือ X-BOX, Ray-Ban, Converse, Apple, You Tube, Mini, Nike, BMW, BlackBerry ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ไทยอีกหลาย ๆ แบรนด์ อาทิ สิงห์, แม่โขง, นันยาง, เสื้อตราห่านคู่ ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้จะนิยมรับสื่อทีวีและ อินเทอร์เน็ตในสัดส่วนใกล้เคียงกัน แถมยังรับสื่อทั้ง 2 ประเภทนี้ ในเวลาเดียวกันอีกด้วย คือประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ/วัน

นั่นหมายความว่า หากต้องการที่จะสื่อสารถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้ต้องใช้ทั้งสื่อทีวีและอินเทอร์เน็ตควบคู่กันไป

ขณะเดียวกัน ต้องไม่ลืมที่จะสร้างแพลตฟอร์มการสื่อสารด้วยเนื้อหาเฉพาะกลุ่ม และตามความเหมาะสมของแต่ละช่องทางการสื่อสาร

ที่สำคัญต้องปรับ ทัศนคติและมุมมองเกี่ยวกับการสื่อสารใหม่ อาทิ เปลี่ยนจากที่เป็นผู้บอกเล่าและผู้ขายสินค้าเป็นผู้ฟังและผู้แลกเปลี่ยน ทัศนคติ จากที่เคยใช้แคมเปญใหญ่ไปลองใช้กลยุทธ์การสื่อสารเฉพาะกลุ่ม ปรับจากการพยายามควบคุมข้อมูลการสื่อสารของสินค้าไปเป็นการสร้างความโปร่งใส ในการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ

เป็นการหยิบยื่นเวทีการแสดงออก ถึงความ "เจ๋ง" และ "เท่" ให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายในแบบที่เขาต้องการนั่นเอง
*ประชาชาติธุรกิจ