ผู้หญิง ใช้สมองเยอะ ควรนอนนานกว่าชาย

ศาสตราจารย์จิม ฮอร์น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการนอนหลับ มหาวิทยาลัยลาฟเบอระ ในอังกฤษ กล่าวว่า ผู้หญิง จำเป็นต้องนอนหลับนานกว่าผู้ชายเฉลี่ย 20 นาที เนื่องจากผู้หญิงมีสมองส่วนที่ควบคุมการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
 

หน้าที่อย่างหนึ่งของการนอนหลับ คือให้สมองฟื้นฟูและซ่อมแซมตัวเองในช่วงหลับลึกสมองส่วนคอร์เท็กซ์ที่เกี่ยวกับความทรงจำและภาษา จะหยุดทำงานและเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูตลอดทั้งวัน ยิ่งใช้สมองมากเท่าไรยิ่งจำเป็นต้องพัก หรือนอนหลับมากเท่านั้น

ผู้หญิงมีสมองที่แตกต่างและซับซ้อนมากกว่าผู้ชาย จึงทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันได้ เช่น ขับรถไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยและกินขนมไปด้วย ขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่ทำได้ทีละอย่าง


ความต้องการนอนหลับที่แตกต่างกัน ยังช่วยอธิบายว่า ทำไมสมองผู้ชายแก่เร็วกว่าสมองผู้หญิง "สมองผู้หญิงอายุ 75 ปี เทียบเท่ากับสมองผู้ชายอายุ 70 ปี" ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่สมองผู้หญิงจำเป็นต้องได้รับการผ่อน คลายและซ่อมแซมนานกว่าการนอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่6-8 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม แต่ละบุคคลก็มีความจำเป็นแตกต่างกันแต่ทุกคนจำเป็นต้องได้รับการนอนหลับที่เพียงพอซึ่งสังเกตจากหากนอนหลับเพียงพอแล้วจะไม่ง่วงนอนตอนกลางวัน