ดอกเหมย


ดอกเหมยหรือดอกบ๊วย จัดเป็นยอดแห่งมวลดอกไม้ที่หอมรันจวนใจ จัดเป็นดอกไม้ชนิดเดียว
ที่สามารถบานสู้หิมะในฤดูหนาว มีเพื่อนคือสนและไผ่  เมื่อนำทั้ง 3 มารวมกันจะหมายถึง มิตรภาพและความยั่งยืน

*ส่วนความต่างคือ แม้ทั้ง 3 จะสามารถยืนหยัดได้ดีท่ามกลางหิมะ กระนั้นก็ยังคงมีเพียงหนึ่งเดียวคือดอกเหมย ที่สามารถให้กลิ่นหอมรันจวนใจ  อีกทั้งดอกเหมยยังถือเป็นสื่อของความรัก และเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความแข็งแกร่งอีกด้วย